Facebook Julekalender

Ved deltagelse i konkurrence på Facebook, skal deltageren gøre brug af vores Julekalender, som kan findes på Skov Rejser's Facebookside. Her kan deltageren være med alle dage op mod jul, altså 24 dage, én gang om dagen. Konkurrencen løber fra den 1. december og indtil juleaften den 24. december. Der vil blive udtrukket en vinder hver dag. Der er gaver til en samlet værdi af 10.000 kr. Medarbejdere hos Skov Rejser Aps og involverede samarbejdspartnere må ikke deltage i konkurrencen.

Sådan deltager du

Skov Rejser gør opmærksom på, at man inden man deltager i konkurrencen, er indforstået med de konkurrencebetingelser, som gør sig gældende. Du kan deltage én gang om dagen ved at bruge Julekalenderen på Skov Rejser's Facebookside. Her kan du deltage ved at udfylde dit navn, samt din e-mail. 

Gevinsten

Der findes en vinder hver dag fra den 1. december og indtil den 24. december. Derfor er der 24 gevinster og disse har en samlet værdi af 10.000 kr. Konkurrencen er gratis og der kan hverken gøres finansielle eller andre former for krav overfor arrangøren. Gevinsten kan ikke udbetales kontant eller erstattes med en skønnet gevinsterstatning. Gevinster kan ikke byttes. Gevinster kan heller ikke overdrages til en 3. person. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderen. Med henblik på forsendelse af gevinsten, er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderen af konkurrencen. Vi kontakter vinderen direkte via Facebook og/eller pr. mail (hvis vi ikke kan komme i kontakt med vinderen indenfor 1 uge, så går gaven videre til anden side).

Øvrigt

Skov Rejser Aps forbeholder sig desuden retten til, uden varsel og særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Skov Rejser Aps eller via [email protected] Dette skal foregå inden 14 dage efter den dag, hvor vinderen er trukket. Klager der ikke bliver modtaget via telefon eller bliver modtaget for sent, godtages ikke.