Facebook Halloween konkurrence 2018

Ved deltagelse i konkurrence på Facebook, skal deltageren dele et billede af sit Halloweengræskar under konkurrenceopslaget – i kommentarfeltet – og hashtagge billedet #skovrejserhalloween. Konkurrencen løber fra den 29. Oktober til og med den 10. november 2018. Ved konkurrences slutning trækkes der lod om Halloween-slik til en værdi af 2.000 kr. Medarbejdere hos Skov Rejser Aps og involverede samarbejdspartnere må ikke deltage i konkurrencen.

Upload af billede

Skov Rejser gør opmærksom på, at man inden man uploader et billede, skal sikre sig at evt. personer på billedet er indforstået med at billedet af dem indgår i konkurrencen og offentliggøres. Skov Rejser Aps forbeholder sig retten til at anvende billeder uploaded på de sociale medier. Upassende indhold fjernes uden varsel.

Gevinsten

Der findes en vinder den 9. november ved lodtrækning blandt alle, der har uploadet et billede. Konkurrencen er gratis og der kan hverken gøres finansielle eller andre former for krav overfor arrangøren. Gevinsten kan ikke udbetales kontant eller erstattes med en skønnet gevinsterstatning. Gevinster kan ikke byttes. Gevinster kan heller ikke overdrages til en 3. person. Formalia angående overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderen. Med henblik på forsendelse af gevinsten, er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne givet af vinderen af konkurrencen. Vi kontakter vinderen direkte via Facebook.

Øvrigt

Skov Rejser Aps forbeholder sig desuden retten til, uden varsel og særskilt annoncering, at ændre disse deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og konkrete grunde bliver nødvendigt. Alle klager, der refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til Skov Rejser Aps eller via [email protected] Dette skal foregå inden 14 dage efter den dag, hvor vinderen er trukket. Klager der ikke bliver modtaget via telefon eller bliver modtaget for sent, godtages ikke.