Tilkøb af tysk rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikringen dækker hvis du bliver nødt til at at afbestille din rejse, det kan være et dødsfald i den nærmeste familie, akut eller alvorlig sygdom/tilskadekomst såfremt at før stående gør du bliver indlagt på et hospital eller et lægeordineret sengeleje hos den forsikrede, eller den nærmeste familie. 

Der er også dækning i tilfælde af indbrud eller brand i din bolig, eller din virksomhed, såfremt dette gør at du afbestiller rejsen.
Der kan dog være begrænsninger i dækningen, hvis den person, som er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år.

Årsafbestillingsforsikring

En årsrejseforsikring dækker husstanden.
Rejser du sammen med andre – f.eks. venner, skal I kontakte jeres forsikringsselskab såfremt I ikke bor sammen. Så I kan få afklaret, hvordan den rigtige afbestillingsforsikring ser ud for jer.
Du bør ligeledes være opmærksom på, at en årsafbestillingsforsikring ofte kun dækker ferierejser inden for den offentlige rejsesygesikrings område, ligesom der kan være undtagelser om at den ikke dækker ”kør-selv-rejser”.
Når det kommer til årsafbestillingsforsikringer er det vigtigt at du husker at der er en grænse for hvor meget der udbetales pr. kunde pr. år.

Afbestilling grundet sygdom eller lignende

Forsikringen dækker ikke, hvis du afbestiller rejsen på grund af sygdom, som var tilstede, da du bestilte rejsen. Heller ikke hvis du venter på at blive undersøgt for en sygdom, din læge, ikke mener, er alvorlig, og sygdommen medfører, at du må aflyse din rejse.
Forsikringen dækker heller ikke, hvis du aflyser rejsen af frygt for terror eller epidemi på din rejse.

Her kan du læse om mulighederne inden for køb af en Tysk rejseforsikring.

Info
Det er ikke nødvendigt at tilkøbe en tysk rejseforsikring. Det er også muligt at benytte en dansk rejseforsikring. 
Jeres eget forsikringsselskab kan muligvis tilbyde jer en god rejseforsikring, så det er måske også værd at undersøge for jer.

ERV.jpg

ERV's historie

ERV er pionere inden for rejseforsikring, med deres mere end 100 års erfaring.
Da ERV startede op, tog kunderne på ferie/rejse med tog, dengang var det den stadig omtalte oriental-ekspres der stor hittede, hvor det i dag er mega jetfly og ocean dampere. Men en ting er stadig uændret: ERV er en pålidelig rejseforsikring, der støtter sine kunder i deres rejser rundt om i verdenen.

I 1905 fik Max von Engel, tanken om at oprette en bagage forsikring.
Men han fandt ingen fordel ved at kordinere det med forsikringsselskaberne først.
Det ændrede sig i 1907, da hans idé, fandt vej til Carl Thieme, grundlæggeren af ​​München Reinsurance Company. Han havde et omfattende koncept og en god markedsføring idé:
"Hvis du ønsker at købe en rejseforsikring, kunne du let gøre det ved  ved afrejsetidspunktet ved billetskrankent".
Carl Thieme blev straks inspireret til at oprette den europæiske fragt og bagage forsikring og den 9. maj 1907 blev den grundlagt i Budapest.

De forskellige typer af forsikringer

All-around årsforsikring uddybende
Forsikringen dækker alle rejser, inklusivt rejsedage, som du foretager dig, i det land hvor du har bopæl eller arbejdsplads, skal afstanden overstige 50km. Fuld tid feltarbejde samt kurser og ture mellem din bopæl og din arbejdsplads er ikke forsikret.
Forsikringen dækker maksimalt 45 dage pr tur. Ved en længere rejse stopper dækningen efter 45 dage. Dette gælder ikke for Annulleringsomkostninger eller afbrydelse forsikring. I årsrejseforsikringen er der inkluderet:
1. Annullering omkostninger forsikring
2. Rejseafbruds Forsikring
3. rejsesygeforsikring
4. Bagage Forsikring

Afbestillingsforsikring uddybelse
Forsikringen dækker bl.a:

 • Vi refunderer de ubrugte rejseydelser på stedet og merafkast rejseudgifter, hvis du har brug for at annullere din tur for en forsikret grund.
 • Vi vil refundere den del af rejsens pris for ubenyttede rejseydelser, hvis du nødt til at afbryde din rejse på grund af en indlæggelse (på grund af en ulykke eller uventet alvorlig sygdom på turen).
 • Vi vil refundere udgifterne til en leje bil eller yderligere rejseudgifter, hvis din bil bliver ubrugeligt på grund af et uheld eller en ulykke på turen, og du kan ikke fortsætte som planlagt fra rejser.
 • Herunder bistands tjenester: Vi organiserer din uplanlagte hjemrejsen.

  Forsikrede grunde er b.la:
 • Uventet alvorlig primær sygdom og forværring af allerede eksisterende forhold, hvis der ikke var nogen medicinsk behandling i de seneste seks måneder før afrejse
 • Alvorlige kvæstelser
 • Graviditet
 • Døden
 • Betydelig skade på ejendom som følge af brand eller naturkræfter

Forsikringssum: svarer til den forsikrede rejsens pris.
Vigtigt at vide:
Men der er også risici, der ikke dækker denne tur afbrydelse forsikring. Hvis du skal bo hotelværelset i 2 dage, for eksempel på grund af en dårlig mave og ikke når den bookede sightseeing tur, bliver denne ubrugte rejseydelse ikke refunderes af os. Mere information kan findes i vores vilkår for forsikring.

Rejsesygeforsikring uddybelse
I sager om sygdomme og ulykker, der skete på turen til udlandet, refunderer vi bl.a. omkostningerne til

 • Medicinsk nødvendige ambulante eller indlagte behandlinger, herunder kirurgi og medicin
 • Smertestillende tandbehandlinger
 • Medicinsk behandling af komplikationer ved graviditet
 • Aids (f.eks vandreture, leje af en kørestol) for første gang være nødvendigt under rejsen den medicinsk rimeligt og forsvarligt hjemsendelse og returnering af bagage til dit hjem

Vores 24 timers alarmcentral giver ibrugtagne bistandstjenester i ulykkestilfælde, såsom

 • Organisationen af ​​hospitalet besøg, en person tæt på dig (inklusive købsomkostninger)
 • Omkostninger garanterer op til € 15,000, - over for hospitalet
 • Hjemsendelse af børn eller organisationen en person tæt på rejse til det sted og tilbage til byen (inklusive købsomkostninger)

Forsikringssum: ubegrænset

Vigtigt at vide:
Men der er også risici, der ikke er dækket af disse rejsesygesikring. For eksempel behandling, som du kender før afrejse, at de skal finde sted af lægelige årsager under turen (f.eks dialyse) ikke er dækket. Medmindre du har brug for at rejse, fordi din ægtefælle, samlever eller en slægtning er død første grad. Mere information kan findes i vores vilkår for forsikring.


Tilkøb af Europæiske rejseforsikring

Europæriske rejseforsikring som i Tyskland går under navnet "ERV".

ERV forsikring

Europæisk rejseforsikring (åbner i ny fane)

 

 

 

 -------------------------

Tips_og_rd_forsikring.jpg

Det gule sygesikringsbevis

Det gule sundhedskort omfatter kun ferie- og studierejser.
Her er du dækket blå EU-sygesikringskort såfremt at den er inden for dækningszonen.
Fra 1. august 2014 dækker det gule sundhedskort ikke uden for Danmark, Færøerne og Grønland.
Hvis du kommer til skade på rejser i EU, Norge, Island,Liechtenstein og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå sygesikringskort.

Det blå sygesikringsbevis

Hvem kan få det blåt EU-sygesikringskort?
Alle, der har et CPR-nr., bor i Danmark eller er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan få et blåt sygesikringskort. Skal børn eller ægtefælle også have det blåt sygesikringskort, kan det bestilles hvis I bor på den samme adresse.
Du skal selv  bestille det blå sygesikringskort på borger.dk eller via kommunes hjemmeside.
Hvis dette ikke er muligt, er der hjælp at hente i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Den blå dækning følger rejselandets
Med det blå EU-sygesikringskorter du dækket på de samme betingesse som borgerne i det land, du besøger.
Hvilket betyder at, du selv skal betale fo lægebehandling, hvis der er egenbetaling i det pågældende land.
Det blå sygesikringskort dækker ikke for behandling på private sygehuse eller hos private læger.

Hjemtransport er ikke dækket
En  stor ændring er, at dine udgifter til en hjemtransport heller ikke er dækket efter de nye regler.

Den aktive ferie

Til den aktive ferie der inkludere sportsgrene som dykning eller ski, kan der hos nogle selskaber fås en særlig forsikring som også dækker hvis dit udstyr går i stykker, det kan være en rigtig god ide at tjekke op på om dit forsikringsselskab også tilbyder denne form for forsikring.

Hvis du har en kronisk sygdom

Hvis du lider af en kronisk sygdom, og du skal ud og rejse, så er det meget vigtigt, at du undersøger reglerne for din sygdomsdækning.
Hvis du har en kronisk eller særlig alvorlig sygdom/lidelse, er det ikke nok at din læge giver dig en udtalelse om hvorvidt det er forsvarligt for sig undersøge hvordan du er dækket af det blå sygesikring og dit forsikringsselskab.
Dette er også gældende hvis du HAR været alvorligt syg men er erklæret rask.
Er du i tvivl, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab og forhører dig om hvordan mulighederne er,  og om du kan få en rejseforsikring med fuld dækning.

Rejsegods

De fleste familier har i forvejen en familieforsikring, hvor der er en rejsegodsdækning inkluderet. Forsikringen vil som reglen dække på samme måde, som hvis skaden var sket i Danmark.

Forsikringen dækker typisk det indskrevne rejsegods.
Selvom det forsvinder eller bliver beskadiget under transporten.
Du bør være opmærksom på, at skader, som skyldes dårlig emballage eller almindelig ramponering af kufferter og tasker, ikke er dækket.
Forsikringen dækker f.eks. indbrudsrelateret tyveri fra dit hotelværelse/lejlighed. Er der ikke synlige tegn på indbrud, er penge og smykker ikke dækket.

Tyveri
Al tyveri skal anmeldes til det lokale politi, før du rejser hjem. Husk en kvittering på anmeldelsen.

Dobbeltdækning
En rejseforsikring dækker næsten de samme skader som en familieforsikring. Så du bestemmer selv, hvilken forsikring du vil anmelde skaden til. Det kunne f.eks. være den forsikring, hvor der ikke er en selvrisiko.

Ansvar for rejsegods, hvis du flyver med et EU-flyselskab
Et EU-flyselskab skal betale erstatning for ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage indtil 1.131 SDR – ca. 9.600 kr. SDR (Special Drawing Rights) er en variabel betalingsenhed, der følger kurserne.

Dette gælder for det indskrevne bagage, her har selskabet pligt til at betale erstatning, selv hvis det ikke har udvist fejl. Det gælder ikke, der i forvejen var defekter ved bagagen.
Hvis bagagen er forsinket, er der ligeledes erstatningspligt.

Du skal kræve erstatningen senest syv dage efter, du har modtaget den beskadigede bagage.
Er din bagage forsvundet, har flyselskabet pligt til at erstatte den, såfremt den ikke dukker op efter 21 dage.
Det er vigtigt, at klagen er sendt, inden fristens udløb.

Har du en familie- eller rejseforsikring, som ligeledes dækker skaden på din bagage, kan du i stedet anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab og få erstatningen fra dem. En forudsætning for dækning på din egen forsikring kan dog  være, at du indsender en kvittering, der viser, at skaden er anmeldt rettidigt til flyselskabet. Kvitteringen kaldes også en P.I.R. (Property Irregularity Report).

Særlige regler til og fra USA
Ved rejser til og fra USA er det et myndighedskrav, at du ikke låser dine kufferter. Ved tyveri fra en ulåst kuffert er der som reglen dækning for skaden, medmindre kufferten indeholdte meget værdifulde genstande, f.eks en dyr pels.
Du bør derfor tage dyre genstande i din håndbagage. Forsikringen dækker f.eks. aldrig tyveri af penge eller smykker hverken fra en aflåst eller uaflåst kuffert.

Forsikring af erstatningsansvar

Hvis du lejer en feriebolig med indbo, dækker de fleste familieforsikringer skade på indbo, såfremt skaden sker i løbet af de første 30 dage af lejeperioden.
Der er som reglen en selvrisiko på 10 pct. af skadens størrelse, på mindst 500 kr.
Med en privat rejseforsikring har du som reglen også dækning for skade på feriebolig.

Tips og gode råd

 • Husk at bestille det blå sygeforsikring i god tid, det kan gøres via din kommunes hjemmeside eller borger.dk
 • Det vil være en god ide at du tjekker om det blå sygesikring dækker i din destination, det kan du tjekke her: huskdetblå.dk
 • Du kan eventuelt tjekke op på om du er dækket ind via din pensionsordning, dine private forsikringer, fagforbund eller kreditkortsordninger og hvad de dækker hver især
 • Hvis du er kronisk syg så husk at tjekke op på hvordan du skal forholde dig, eventuelt snak med en læge eller dit forsikringsselskab om særlige forholdsregler.